Gwarancja/Reklamacja

Regulamin Gwarancji

1. Okres Gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty zakupu butów.

1.2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wydania oryginalnego dowodu zakupu, takiego jak paragon lub faktura sprzedaży.

2. Zakres Gwarancji

2.1. Gwarancja obejmuje wady fabryczne oraz materiałowe występujące w produktach podczas normalnego użytkowania.

2.2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, czy napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione.

2.3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego czyszczenia oraz suszenia użytkownika (pranie butów w pralce, suszenie ich na grzejniku, lub w gorących miejscach)

3. Reklamacje

3.1. Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą wad produktu objętych gwarancją w terminie 14 dni od momentu ich zauważenia.

3.2. Reklamacje można zgłaszać osobiście w sklepie stacjonarnym lub poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej.

4. Procedura Reklamacji

4.1. W celu zgłoszenia reklamacji, klient powinien dostarczyć wadliwe buty wraz z oryginalnym dowodem zakupu do naszego sklepu lub wysłać je na adres: Długa 13, 61-850 Poznań.

4.2. Po otrzymaniu reklamacji, buty zostaną poddane weryfikacji w celu sprawdzenia ich stanu oraz ustalenia przyczyny reklamacji.

4.3. W przypadku uznania reklamacji, klient ma prawo do naprawy, wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wyłączenia Gwarancji

5.1. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu, uszkodzeń spowodowanych działaniami zewnętrznymi, czy zmian w wyglądzie produktu wynikających z jego naturalnego użytkowania.

5.2. Gwarancja nie będzie obowiązywać w przypadku, gdy klient dokonał nieautoryzowanych napraw lub zmian w produkcie.

 

6. Kontakt 

6.1. W przypadku pytań dotyczących gwarancji lub zgłaszania reklamacji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem e-mail: sneakersdepot.pl@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: +48 503 169 256.

7. Zmiany w Regulaminie 8.1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie gwarancji w dowolnym czasie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Data ostatniej aktualizacji: 10.02.2022